Pràctica Na3_uf5

Gos:El gos, ca, cus o cutxo és un mamífer domèstic de la família dels cànids.

Gat:El gat o moix és un petit mamífer carnívor domesticat

Tortuga:Les tortugues són rèptils caracteritzats pel fet de tenir un tronc ample i curt, protegit per una closca o cuirassa formada generalment per plaques òssies revestides de plaques còrnies, i a vegades només per plaques còrnies

HTML tutorial

Llista n.romans:

  1. Primer
  2. Segon
  3. Tercer
  4. Quart

Link a La Salle Girona

HTML tutorial